CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
28/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
15/05/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 10/07/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác