CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
15/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
04/03/2022
Người ký:
Võ Thành Hưng
Trích yếu:
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/05/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác