CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
23/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
06/04/2022
Người ký:
Trần Xuân Hà
Trích yếu:
Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/05/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác