CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
17/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
08/03/2022
Người ký:
Hồ Đức Phớc
Trích yếu:
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 25/04/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác