CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
09/02/2022
Người ký:
Nguyễn Đức Chi
Trích yếu:
Hướng dẫn bàn giao, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DN, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của CP, Thủ tướng CP
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác