CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
14/02/2022
Người ký:
Tạ Anh Tuấn
Trích yếu:
Quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác