CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
09/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
14/02/2022
Người ký:
Nguyễn Đức Chi
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác