CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
28/01/2022
Người ký:
Hồ Đức Phớc
Trích yếu:
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/03/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác