CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
08/02/2022
Người ký:
Nguyễn Đức Chi
Trích yếu:
Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 24/03/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác