CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:
08/02/2022
Người ký:
Nguyễn Đức Chi
Trích yếu:
Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác