CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
17/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
27/10/2022
Người ký:
Lê Quốc Doanh
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 12/12/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác