CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
16/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
25/10/2022
Người ký:
Lê Quốc Doanh
Trích yếu:
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 25/04/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác