CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
3522/QĐ-BNN-TY
Ngày ban hành:
16/09/2022
Người ký:
Phùng Đức Tiến
Trích yếu:
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 06/10/2022
Các văn bản khác