CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
20/09/2022
Người ký:
Lê Quốc Doanh
Trích yếu:
Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/09/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác