CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
09/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
19/08/2022
Người ký:
Phùng Đức Tiến
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 06/10/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác