CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
25/07/2022
Người ký:
Trần Thanh Nam
Trích yếu:
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 25/07/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác