CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2022/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
11/02/2022
Người ký:
Nguyễn Hoàng Hiệp
Trích yếu:
Bãi bỏ Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác