CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1303/QĐ-BNNPTNT
Ngày ban hành:
13/04/2022
Người ký:
Lê Quốc Doanh
Trích yếu:
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Các văn bản khác