CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
356/QĐ-BNG
Ngày ban hành:
03/02/2019
Người ký:
Lê Hoài Trung
Trích yếu:
V.v công bố kết quả rà soát, hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý NN kỳ 2014-2018
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác