CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2021/TT-BNG
Ngày ban hành:
06/08/2021
Người ký:
Tô Anh Dũng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2019/TT-BNG ngày 18/7/2019 quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 30/09/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác