CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2021/TT-BNG
Ngày ban hành:
09/07/2021
Người ký:
Phạm Quang Hiệu
Trích yếu:
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/08/2021
Các văn bản khác