CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2020/TT-BNG
Ngày ban hành:
14/02/2020
Người ký:
Phạm Bình Minh
Trích yếu:
Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác