CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2012/TT-BNG
Ngày ban hành:
20/03/2012
Người ký:
Phạm Bình Minh
Trích yếu:
về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác