CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2017/TT-BNg
Ngày ban hành:
17/10/2017
Người ký:
Nguyễn Thanh Sơn
Trích yếu:
V/V hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách NN thăm địa phương
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác