CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
1962/QĐ-BNG
Ngày ban hành:
12/07/2018
Người ký:
Lê Hoài Trung
Trích yếu:
V.v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý NN của Bộ Ngoại giao năm 2017
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác