CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2011/TT-BNG
Ngày ban hành:
27/06/2011
Người ký:
Nguyễn Thanh Sơn
Trích yếu:
Hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan ban hành:
Bộ Ngoại giao
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác