CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2021/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
11/06/2021
Người ký:
Phạm Công Tạc
Trích yếu:
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 26/07/2021
Các văn bản khác