CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2020/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
10/08/2020
Người ký:
Lê Xuân Định
Trích yếu:
Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Cơ quan ban hành:
Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 30/09/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác