CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2020/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
20/01/2020
Người ký:
Trần Văn Tùng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/03/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác