CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
03/06/2019
Người ký:
Phạm Công Tạc
Trích yếu:
Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác