CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
01/07/2018
Người ký:
Trần Văn Tùng
Trích yếu:
V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác