CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
15/2017/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
05/12/2017
Người ký:
Phạm Công Tạc
Trích yếu:
V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác