CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
26/07/2019
Người ký:
Trần Văn Tùng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác