CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
15/06/2018
Người ký:
Trần Văn Tùng
Trích yếu:
V.v sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 TT 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng BKHCN
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác