CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
05/09/2018
Người ký:
Phạm Công Tạc
Trích yếu:
V.v sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT 13/2014/TT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng BKHCN và Bộ trưởng BYT
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác