CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành:
15/05/2018
Người ký:
Trần Văn Tùng
Trích yếu:
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành:
Bộ KH và CN
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác