CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2022/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
10/05/2022
Người ký:
Trần Duy Đông
Trích yếu:
Hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác