CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
102/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành:
21/01/2021
Người ký:
Trần Duy Đông
Trích yếu:
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Các văn bản khác