CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2020/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
30/06/2020
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/09/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác