CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/2020/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
23/03/2020
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu:
Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 10/05/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác