CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2020/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
19/02/2020
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu:
Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2020
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác