CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
17/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
31/03/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/05/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác