CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
15/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
30/03/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/05/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác