CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
14/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
26/03/2021
Người ký:
Phạm Bình Minh
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/05/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác