CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
11/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
17/03/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác