CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
16/03/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 23/04/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác