CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
08/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
11/03/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 19/05/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác