CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
08/02/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/04/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác