CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
29/01/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Nghị định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/03/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác