CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
25/01/2021
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu:
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác